Bestuur

Het bestuur heet bij ons het betrokkenenoverleg (BO). Het is een van de deelgroepen waarin het werk van de Refter georganiseerd is.

Besluitvormend
Het BO is het besluitvormend orgaan van de Refter. Het neemt belangrijke beslissingen die met woon-werkpand de Refter als geheel te maken hebben en dus door een enkele deelgroep niet genomen kunnen worden. Verder houdt het BO toezicht op de uitvoering van het beleid, de financiën en het functioneren van de deelgroepen.

Voor het BO zijn minimaal zes mensen nodig. Daarvan vormen er drie het dagelijks bestuur (DB). De overige leden zijn de vertegenwoordigers van deelgroepen die er een zetel hebben, zoals bijvoorbeeld het onderhoudsteam, het kantoor, de buitengroepen of de werkplaatsen. De notulist(e) is niet stemgerechtigd.

Betrokkenheid
Alle leden van het BO zijn bewoners van de Refter. Ook dit werk is dus in het kader van betrokkenheid. Iedere Refterbewoner kan zich kandidaat stellen als er een zetel vrijkomt. Elk jaar op de Refterdag wordt het nieuwe BO gekozen door de Refterbewoners. De gekozen leden zitten dan voor het lopende jaar in het BO.

Het voorzitterschap van de BO-vergaderingen kan desgewenst rouleren. BO-verga-deringen zijn eenmaal per twee weken en zijn voor iedereen toegankelijk.

Omdat de Refter een woningbouwstichting is, moeten het bestuur en de administratie aan wettelijke eisen voldoen. Dat betekent veel werk, dat door verschillende deelgroepen uitgevoerd wordt. Elke bewoner kan meedoen in een van de deelgroepen die zich bezighouden met het bestuur. Zo zorgen we dat het bestuur zo democratisch mogelijk functioneert.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur (DB) van de Refter bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van Stichting de Refter. Hun belangrijkste taak is het voorbereiden en evalueren van de vergaderingen van het BO.

Comments are closed.