Betrokkenheid

De bijna 90 bewoners van de Refter voeren zelf alle taken uit die nodig zijn om de Refter als leefgemeenschap te laten voortbestaan. We nemen bewust de verantwoordelijkheid voor onze eigen leefomgeving, met zo min mogelijk bemoeienis van bovenaf.

Dit vraagt echter ook het een en ander van ons:

  • minimaal 6 uur per week meewerken in zelfbeheer,
  • een sociale instelling en
  • de bereidheid om regelmatig aan vergaderingen deel te nemen.

Al dit werk zorgt ervoor dat de huren relatief laag blijven.

Deze actieve deelname aan woon-werkproject de Refter noemen we ‘betrokkenheid’. Betrokkenheid is dé pijler van de Refter. Ons woon-werkproject kan immers niet bestaan zonder de duizenden onbetaalde uren werk die we er met zijn allen in steken.

De verschillende werkzaamheden zijn ondergebracht in ‘deelgroepen’.

Comments are closed.