/ Het Bronnenbos

Het Bronnenbos

Rondom De Refter bevindt zich een natuurgebied, bestaande uit een hellingbos, vijvers en een boomgaard. Onderaan de helling stroomt al duizenden jaren onafgebroken water uit de grond, dat ooit als regen op de stuwwal is gevallen en een lange weg door de grond heeft gemaakt. Het water heeft een constante temperatuur van ongeveer 10 graden Celcius. Het Bronnenbos van Ubbergen is een van de best bewaarde bronnenbossen van Nederland. Van 1982 tot 2017 was het wettelijk beschermd. Dat is nu helaas niet meer het geval, wat het extra kwetsbaar maakt, zeker ook doordat het over negen eigenaren is verdeeld. Wel maakt het gebied onderdeel uit van het Gelders Natuur Netwerk. Het deel van het Bronnenbos dat bij de Refter hoort beheren we zelf.

Het natuurgebied rondom de Kasteelselaan is vrij toegankelijk. Het eigenlijke Bronnenbos is niet openbaar toegankelijk. Wel worden er af en toe rondleidingen gegeven. Deze worden aangekondigd in de agenda.

Grenzend aan het Bronnenbos De Refter liggen: het natuurgebied van Het Geldersch Landschap en Kasteelen, de HAVO Notre Dame de Anges en een deel van waterkerskwekerij De Klispoel.

Het gebied is van uitzonderlijk hoge ecologische waarde: het behoort tot de grootste en best bewaarde brongebieden van Nederland, in een voor ons land bijzonder landschap.

Biodiversiteit

De biodiversiteit rond de Refter is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk hoog, met vele zeldzame soorten. Wil je een indruk krijgen van wat hier – behalve mensen – nog meer zoal leeft, neem dan eens een kijkje op waarneming.nl via de volgende link.

Meer informatie en literatuurlijst

Er is veel informatie beschikbaar over het bronnengebied, onder andere over de ruimtelijke ontwikkelingen, de flora en fauna en het beheer. Er is een literatuurlijst van ruim 700 artikelen beschikbaar via onderstaande link. Als u interesse heeft in specifieke artikelen, neem dan contact op via het contactformulier.

Link naar meer informatie en literatuurlijst
De Refter

De Refter

Wil je meer weten over activiteiten binnen De Refter?

Ga naar onze Agenda